Een blik in het DreamCarHotel

Deze afbeeldingen geven u als mogelijke klant een idee in welke omstandigheden het voertuig bewaard wordt. Netheid, ruimte rondom de wagen en discretie zijn slechts enkele van onze doelstellingen.